TeleTakip Servis Takip Sistemi

Üyelik Sözleşmesi

Sitemize Üye Olan Herkez Bu Sözleşmeyi Kabil Etmiş Sayılacaktır.


1. Taraflar
  • www.teletakip.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Adres: Çınar Mahallesi 748. Sokak No : 1A adresinde faaliyette olan Şirketimiz. (Bundan böyle "TeleTakip" olarak anılacaktır).
  • www.teletakip.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")
2. Sözleşmenin Konusu
    İşbu Sözleşme'nin konusu TeleTakip'in sahip olduğu internet sitesi www.teletakip.com'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
4. Sözleşmenin Feshi
  • İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya TeleTakip tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. TeleTakip üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
  • 5. İhtilaflerin Halli
  • İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  • 6. Yürürlük
  • Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.